[email protected]

Mail Gönderin

Kapalı Devre Kamera Kayıt Sistemi Aydınlatma Metni

KAVURLAR MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KAPALI DEVRE KAMERA KAYIT SİSTEMLERİ AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, Kavurlar Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Kavurlar Makina” veya “Şirket”) ziyaretiniz sebebiyle mevzuata uygun şekilde kapalı devre kamera sistemi ile elde edilen kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) uyarınca Kavurlar Makina tarafından toplanması ve işlenmesi faaliyetlerinin amaçları ve hukuki nedenleri, kişisel verilerinizin dışarı aktarımı ve kişisel verilerinize ilişkin kanuni haklarınız hakkında sizleri şeffaf bir şekilde bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

1.    İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ VE İŞLENME AMAÇLARI

Kavurlar Makina ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak işlenen kişisel verileriniz, şahsınıza ait ses kaydı almayan güvenlik kamerası görüntü kayıtlarından ibarettir.

Kavurlar Makina, kişisel verilerinizi temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla; işbu aydınlatma metnine konu kişisel verilerinizi bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, fiziksel mekân güvenliği temini amaçlarıyla mevzuata uygun şekilde işlemektedir.

İş yeri içerisinde görünür şekilde bulunan güvenlik kameraları İş yerine giriş yaptığınız andan itibaren görüntülerinizi kayıt altına almakta ve bu kayıtlar güvenlik amacıyla saklanmaktadır. Güvenlik amaçlarını aşan şekilde ve kişinin mahremiyetine müdahale sonucu doğurabilecek alanlar izlemeye tabi tutulmamaktadır. İşyerinde bulunan kamera sayısı, veri güvenliğinin sağlanması için gerekli ölçüde sınırlıdır.

2.    KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMASINA İLİŞKİN YÖNTEMLER VE HUKUKİ SEBEPLER

Kişisel verileriniz, Kavurlar Makina tarafından güvenlik kamerasıyla yapılan izleme faaliyeti ile KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla toplanmakta, işlenmekte ve aktarılmaktadır.

3.    KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI, AKTARIM AMAÇLARI VE SAKLAMA SÜRELERİ

İşbu aydınlatma metni kapsamında işlenen kişisel verileriniz, Kavurlar Makina’nın fiziki ve hukuki güvenliğinin sağlanması, meşru menfaatlerinin korunması, mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarıyla veya yargı makamları ile infaz mercileriyle paylaşılabilmektedir. Kapalı devre kamera sistemleri ile kayıt altına alınan kişisel verileriniz 1 (bir) ay süre ile saklanmaktadır.

4.    KİŞİSEL VERİLERİNİZİN GÜVENLİĞİ

İşbu aydınlatma metni kapsamında dijital ortamda güvenli şekilde muhafaza edilen kişisel verilerinize yalnızca yetkili Kavurlar Makina personelinin erişimi bulunmaktadır. Canlı kamera görüntülerine ise, Kavurlar Makina’ya bağlı yetkili kişiler erişebilmektedir. Kişisel verileriniz işleme süresi sonunda Kavurlar Makina Kişisel Verileri İşleme, Saklama ve İmha Politikası’nda gösterildiği şekilde silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

5.    KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZ

Kanunun “İlgili Kişinin Haklarını Düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre aşağıda yer alan iletişim bilgileri kapsamında Kavurlar Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne iletebilirsiniz.

ŞİRKET İLETİŞİM BİLGİLERİ: Kavurlar Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Adres: Merkez:29 Ekim Mahallesi İskele Caddesi No: 14 Torbalı/İzmir Şube: Organize Sanayi Bölgesi 10. Cadde No: 6 Pancar/Torbalı/İzmir

Mersis No: 0529046950700018 | Vergi Dairesi/No: Torbalı Vergi Dairesi / 5290469507

Telefon: +90 232 853 91 10 | E-posta: [email protected] KEP: [email protected]